ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM KOŞULLARI


WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

    1. TARAFLAR

1.1. Bu Üyelik Sözleşmesi ve Web Sitesi Kullanım Şartları (“Sözleşme”), Kepler Dinlenme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sit. No: 1/1B01 Kâğıthane / İstanbul adresinde bulunan ve www.keplerclub.com alan adına sahip web sitesi (“Site”) üyeleri (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

1.2. Bu Sözleşme kapsamında, Şirket ve Üye tekil olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. Bir kişi, Siteye üye olmaksızın Siteyi kullanırsa, bu Sözleşmede yer alan hükümler Web Sitesi Kullanım Şartları olarak ilgili kullanıcı için uygulanacaktır. Üyelik olmaksızın Siteyi kullanan herhangi bir kişinin, bu Sözleşmenin hükümlerine bağlı olmayı kabul ettiği kabul edilir.

1.4. Üye, buradaki terimleri okuduğunu, anladığını, bağlı olduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. Site, bu Sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığında Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve bu kullanımdan dolayı Üyeden herhangi bir zarar talep etme hakkına sahip olacaktır.

1.5. Bu Sözleşmenin hükümleri, Üyenin Siteye kaydı ve Site üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak uygulanacaktır.

    2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Şirket, Siteyi işletmekte ve bu kapsamda, Site üzerinden alışveriş yapmak isteyen Üyelere satış yapmaktadır.

2.2. Bu Sözleşmenin konusu, Üyenin Site üyeliği ve Siteyi kullanma koşullarının düzenlenmesidir. Bu Sözleşme kapsamında, Şirkete ait Siteyi kullanan Üye, bu Sözleşmenin Site kullanımıyla birlikte yürürlüğe gireceğinin ve Sözleşmede yer alan hükümlere uygun hareket etmekle yükümlü olduğunun farkındadır.

2.3. Sitede yayınlanan Aydınlatma Beyanı bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

    3. SİTE ÜYELİK KOŞULLARI

3.1. Üye, bu Sözleşmede yer alan kurallar göz önünde bulundurularak Siteye üye olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket, Üyenin Site üyelik koşullarını karşılamadığına veya artık gerekli niteliklere sahip olmadığına ikna olursa, Üyenin Siteyi kullanmasını engelleme veya üyeliğini herhangi bir başka ihbar veya uyarı olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

3.2. Üye, tüketici olduğunu, Siteyi hiçbir şekilde ticari amaçlar için kullanmayacağını ve Siteyi kullanmaya hak kazanmak için sunabileceği her türlü bilgi veya belgenin doğru, güncel ve gerçek durumu yansıttığını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Üye, Şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve bu zararı tazmin edeceğini kabul eder.

3.3. Siteye üyelik ücretsizdir, Üye olmak isteyen kişi, üyelik için verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur ve bu bilgilerin gerektiğinde, şifre unutma gibi yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, söz konusu bilgi veya işlemin niteliğine göre Şirket ve/veya ilgili ödeme hizmet sağlayıcılarının sistemleri ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, Üye ile ilgili ödeme hizmet sağlayıcısı arasında Şirket'ten bağımsız olarak gerçekleştirilir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülemez veya kaydedilmez.

3.5. Üye tarafından Site'ye üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlarıyla girilen bilgiler, özellikle kredi kartlarına ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer Site üyeleri tarafından görülemez.

3.6. Üye, şifresini unutması durumunda, “Üye Girişi” sayfasındaki “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayarak, üyelik hesabına bağlı e-posta adresini girerek, “Gönder” butonuna tıklayarak ve e-posta adresine gönderilen bağlantıyı kullanarak yeni bir şifre oluşturabilir; üye bu iletişimin ve kendi iletişim kanallarının güvenliğinden doğrudan sorumludur.

3.7. Şirket, Üyenin Site üyeliği talebini reddetme, üyelikten çıkarma veya üyeliği askıya alma hakkını saklı tutar.

3.8. Üyelik askıya alındığında veya iptal edildiğinde, önceki üyelik bilgileri veya yeni bilgiler kullanılarak yeni bir üyelik oluşturulamaz.

3.9. Üye, bu Sözleşme kapsamında düzenlenmiş olsun ya da olmasın, Site'de yer alan tüm şart ve koşullara, yürürlükteki mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder; mevzuat gereksinimlerine uymayı taahhüt eder.

    4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Şirket tarafından Site üzerinden satılan ürün ve hizmetler “OLDUĞU GİBİ” sağlanmakta, yani mevcut gerçek ve hukuki durumları çerçevesinde sunulmakta ve ürünler ve hizmetler üzerinde açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir.

4.2. Site'de sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatları ve bulunabilirliği Üye'ye önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Site'de yer alan bilgilerde yanlışlıklar bulunması durumunda, bu yanlışlıklar Şirket tarafından tek taraflı olarak düzeltilir.

4.3. Şirket, herhangi bir önceden haber verme veya uyarı olmaksızın, her zaman Site'yi veya bileşenlerinin herhangi birini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Site'nin Şirket tarafından değiştirilmesi, askıya alınması veya sonlandırılması Şirket için herhangi bir sorumluluk doğurmaz.

4.4. Taraflar arasında bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Tarafları birbirlerinden ürün veya hizmet satın alma konusunda zorunlu kılmaz ve böyle bir taahhüt oluşturmaz.

4.5. Üye, üyelik işlemi sırasında oluşturduğu şifreyi gizli tutmakla ve üçüncü şahıslarla paylaşmamakla yükümlüdür. Bu şifrenin kullanım hakkı sadece Üye'ye aittir. Üye, bu şifrenin üçüncü şahıslarla paylaşılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan sorumludur. Şirket, söz konusu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kayıptan dolayı zararın tazminini Üye'den talep edebilir.

4.6. Site, başka web sitelerine bağlantılar sağladığında, bu sitelerin gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım koşulları tüm kullanımlar ve işlemler için geçerli olacaktır; Şirket, Site üzerinden yapılan reklamlar, afişler ve içerikler yoluyla erişilen diğer sitelerden elde edilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, maddi ve manevi zararlar ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır, ve bu sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik ilkeleri, hizmet kalitesi ve diğer uygulamaları için sorumluluk kabul etmez.

    5. SİPARİŞLER

5.1. Üye, Site üzerinden bir sipariş verdiğinde, bu siparişin alındığına dair bir e-posta alacaktır.

5.2. Şirket, herhangi bir neden göstermeksizin Üye tarafından verilen siparişleri reddetme hakkını saklı tutar. Siparişi reddedilen Üye'ye e-posta ile bildirim yapılacaktır. Reddedilen siparişin satın alma ücreti Üye'den zaten tahsil edilmişse, ücret aynı ödeme yöntemi kullanılarak Üye'ye iade edilecektir.

5.3. Şirket, önceden haber verme zorunluluğuna tabi olmaksızın, kişi başına, hane başına veya sipariş başına izin verilen satın alma sayısını sınırlayabilir veya iptal edebilir. Kısıtlamalar, aynı Üye hesabı tarafından verilen siparişleri, aynı kredi/banka kartlarını kullanarak ve aynı fatura/teslimat adresini kullanarak yapılan siparişleri içerebilir.

    6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Site ve Site'nin tüm bileşenleri üzerindeki, kaynak kodlarını da içeren, işleme, çoğaltma, dağıtım, temsil, sinyal, iletim ve halka ses ve görüntü cihazları aracılığıyla yeniden iletim dahil olmak üzere tüm mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları Şirkete aittir. Site'nin tasarımı, içeriği ve veritabanının oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılımların, Site'de yer alan resimler, metinler, görseller ve dosyalar gibi tüm verilerin keyfi kullanımı, çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, halka ses ve görüntü cihazları aracılığıyla iletimi ve diğer yollarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu Sözleşme kapsamında, Üye'ye sadece Site üzerinden sunulan hizmetlerden keyif almak için kişisel, dünya çapında, ücretsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı verilmiştir. Bu Sözleşmede yer alan hükümler, Üye'ye herhangi bir kısmi veya tam hak, mülkiyet veya menfaat sağlandığı şeklinde yorumlanamaz. Üye, Site'de kullanılan yazılımı herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev işler oluşturamaz veya tersine mühendislik yaparak yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

6.2. Üye, Şirket'e ait bilgilere ve Site üzerinde oluşturulan içeriğe, tüm medya ve dağıtım kanalları (mevcut veya gelecekteki) aracılığıyla kullanım, kopyalama, çoğaltma, işleme, uyarlama, değiştirme, yayımlama, iletim, gösterme, dağıtım, depolama ve yedekleme hakları dahil olmak üzere, dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz bir kullanım hakkı (alt lisans verme hakkıyla birlikte) verir.

6.3. Üye, Şirketin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını veya alan adlarını veya iştiraklerinin herhangi bir şekilde kullanamaz.

    7. GİZLİLİK

7.1. Taraflar, diğer Tarafın geçmiş, mevcut ve gelecekteki ticari faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri, teknik bilgileri ve diğer müşterileri hakkındaki bilgiler ve diğer Taraf tarafından gizli olarak tanımlanan diğer her türlü bilgiyi "Gizli Bilgi" olarak kabul edecek ve bu Gizli Bilgileri diğer Tarafın açık rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayacak ve bu bilgileri bu Sözleşmenin ifası dışında kullanmayacaktır. Üye, Gizli Bilgilerin faydalı olmaktan çıktığı zaman ve en geç bu Sözleşmenin sona erme zamanında, Şirkete ait olan tüm Gizli Bilgileri yok edecektir.

7.2. Taraflar, Gizli Bilgilere ilişkin olarak resmi makamlar tarafından yapılan talepleri, Tarafların yasal yükümlülüklerine aykırı olmadığı sürece yerine getirecektir. Bu tür taleplerin yerine getirilmesi, bu Sözleşmedeki gizlilik yükümlülüklerinin ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

7.3. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder ve veri sahipleri ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından söz konusu mevzuat uyarınca talep edilen tüm bilgi ve belgeleri teslim edeceklerdir. Üye, veri sahiplerinin 6698 sayılı Kanun uyarınca haklarını kullanmaları ve diğer tüm yükümlülükler konusunda Şirketle işbirliği yapacaktır.

7.4. Site üzerinde yayınlanan Aydınlatma Beyanı, veri koruma konusunda Taraflar arasında geçerli olacaktır.

7.5. Bu hüküm, bu Sözleşmeden bağımsızdır ve Sözleşme sona erse bile yürürlükte kalacaktır.

    8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

8.1. Şirketin Site faaliyetlerini sonlandırması, herhangi bir ek bildirim veya beyana gerek olmaksızın bu Sözleşmenin derhal sona ermesine neden olacaktır. Site üzerinden sunulan hizmetlerin kesintiye uğraması, Sözleşmenin sona erdiği anlamına gelmez ve Şirkete herhangi bir sorumluluk yüklemez.

8.2. Şirket, herhangi bir tazminat ödemesi yapmaksızın 1 (bir) hafta önceden haber vererek Sözleşmeyi feshedebilir.

8.3. Taraflardan herhangi birinin gizlilik hükümlerine aykırı hareket etmesi, diğer Tarafın bu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkını verir.

8.4. Üye, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini düzgün bir şekilde veya hiç yerine getirememesi nedeniyle oluşan tüm zararları tazmin edecektir.

8.5. Üye tarafından yapılan herhangi bir iddia veya suçlamaya ilişkin Şirketin sorumluluğu, oluşan zararın tazmin edilmesi ile sınırlı olacak ve Şirketin bu sorumluluk kapsamında ödeyeceği toplam tutar, ihtilaf konusu sipariş için Şirkete ödenen net ücretlerin %100'ünü aşmayacaktır.

8.6. Üye, bu Sözleşmenin yürütülmesi sırasında sunduğu tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve gerçek durumu yansıttığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgi ve belgeler, yukarıda belirtilen özelliklere sahip değilse, Üye, Şirketin uğradığı herhangi bir kaybın tazmininden sorumlu olacaktır.

    9. MÜCBİR SEBEP

9.1. İnsan ve doğal afetler, savaşlar, seferberlikler, yangınlar, grevler ve lokavtlar ve Tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, bu Sözleşmenin onay tarihi itibariyle mevcut olmayan, öngörülemez olan ve kısmen veya tamamen, kalıcı veya geçici olarak Tarafların bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyen diğer olaylar "Mücbir Sebep" olarak kabul edilir.

9.2. Eğer bir Taraf, Mücbir Sebep dolayısıyla bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini 30 günden fazla bir süre yerine getiremiyorsa, diğer Taraf bu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat veya ücret ödeme yükümlülüğü olmaksızın sonlandırma hakkına sahiptir.

9.3. Eğer Taraflar, Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmede gecikirse, Taraflar bu gecikmeden dolayı sorumlu tutulamaz.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Devir: Üye, bu Sözleşme veya bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülükleri, Şirketten önceden yazılı izin almadan herhangi bir şekilde üçüncü parti kurum veya şahıslara devredemez. Şirket, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Üye'ye önceden haber vermek veya Üye'nin onayını almak zorunda kalmadan devredebilir.

10.2. Taraflar Arasındaki İlişki: Bu Sözleşme, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, ajanslık, iş ilişkisi veya güvene dayalı başka bir işlemi hiçbir şekilde teşkil etmez. Bu Sözleşme, hiçbir Tarafa diğer Taraf adına taahhütlerde bulunma veya borçlar üstlenme yetkisi vermez (herhangi bir taahhütte bulunma, herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenme veya bir hak veya güç kullanma dahil).

10.3. İletişim: Site'deki “İletişim” bölümünde yer alan form, bu Sözleşme, politika ve kurallar ve/veya Site içeriği ile ilgili sorular, öneriler ve bildirimler için doldurulmalıdır.

10.4. Geçerlilik: Eğer bu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmü, Tarafların karşılıklı anlaşması veya bir yasal zorunluluk nedeniyle uygulanamaz hale gelirse, Sözleşmenin kalan hükümleri etkili olmaya devam eder. Gerekirse, Taraflar, uygulanamaz hale gelen hükmün yerini alacak yeni bir hüküm hazırlamak üzere karşılıklı anlaşabilir.

10.5. Feragat: Bu Anlaşmada yer alan bir veya daha fazla hakkın kullanılmaması, bu hakların tamamen feragat edildiği anlamına gelmez veya diğer hakların kullanılmaması yükümlülüğü doğurmaz, Taraflar bu feragati yazılı olarak ifade etmedikçe ve bu, diğer Tarafa bu yönde bir hak vermez.

10.6. Anlaşmanın Değiştirilmesi: Bu Anlaşmanın şartları, Şirket tarafından uygun görüldüğü şekilde ve Şirket istediğinde tek taraflı olarak değiştirilebilir. Üyenin bu değişikliklerden sonra Site kullanımına devam etmesi, değiştirilmiş anlaşmanın kabul edildiği anlamına gelir.

10.7. Bildirim Adresi: Yukarıda bahsedilenlere ilişkin her türlü bildirim, uyarı veya onay ve itirazlar, telegraf, faks, karşılıklı olarak kabul edilen e-posta adresleri veya noter aracılığıyla yapılacaktır (mevzuata göre belirli bir şekilde yapılması gereken bildirimler hariç). Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa bildirmediği sürece, bu Anlaşmada belirtilen adrese yapılan bildirimler, yasal olarak geçerli bildirimlerle aynı sonuçları doğurur.

10.8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkemeler: Bu Anlaşma Türk hukukuna tabidir ve Taraflar arasında, performans, yorum, ihlal, feshi veya bu Anlaşmanın geçerliliği ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.9. Delil Sözleşmesi: Taraflar, bu Anlaşmadan kaynaklanabilecek herhangi bir ihtilaf durumunda, Şirketin kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, elektronik yazışmalar, ticari kayıtlar, defter kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve maddi delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.10. Yürürlük: Elektronik olarak akdedilen bu Anlaşma, Üye'nin Site'yi kullanmaya başladığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
BOOK A SESSION
Şimdi Rezervasyon Yap
  • Uyuma kabinleri (Kep) alanları erkekler ve kadınlar arasında ayrılmıştır. Oturma alanına erişim, hem erkeklerin hem de kadınların bölümlerinden mümkündür.
  • 7 yaşın altındaki çocuklar uyuma kabinlerine (Kep) kabul edilmemektedir. Küçük çocuklu aileler Deluxe ve VIP odalarımızda memnuniyetle ağırlanmaktadır.
  • "Hava tarafı” konumu, Kepler Club'ın uluslararası terminallerin transit bölgesinde (pasaport kontrolünden sonra) bulunduğunu ifade eder. Bu nedenle misafirlerin Kepler Club'ın hava tarafı konumlarına erişim sağlayabilmeleri için belirtilen havaalanından uluslararası bir uçuşa sahip olmaları gerekmektedir. Aktarma yolcusuysanız lütfen bavulunuzu bagaj teslim alanından almak için transit bölgeyi terk etmenize gerek olup olmadığını kontrol ediniz. Direkt uçuş yolcusuysanız Bagaj check-in'inizin rezervasyon zamanınızdan önce açıldığından lütfen emin olunuz. Ayrıca, online biniş kartınızı alabilir ve sadece bir el bagajı ile havaalanına gelebilirsiniz.
  • İşletmemize evcil hayvan kabul edilmemektedir.
  • ONAYLA
    • Lütfen self-servis kiosklarımızı kullanarak belirtilen çıkış saatinden önce çıkış yapmayı unutmayınız.
1
Rezervasyon Detayı
2
Misafir Bilgisi
3
Ödeme

Ünite Detaylarınız

DEVAM ET
Önceki Adım

Tamamlamak için lütfen kişisel bilgilerinizi girin

Misafir Bilgisi

Cinsiyet
DEVAM ET
Önceki Adım
?

CVC, yalnızca kartın üzerinde görünen, her kredi kartına özel 3 veya 4 haneli bir sayıdır; makbuzlardan veya herhangi bir işlem belgesinden elde edilemez

Kullanım Koşulu
Gizlilik Politikası

Misafirlerimizin rezervasyon değişikliği veya rezervasyonlarının iptali için tarafımızla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Rezervasyon iptali, giriş saatine en geç 24 saat kala yapılabilmektedir.

Reservation Conditions and Cancellation Policy

You can cancel your booking 24 hours prior to arrival date by contacting us. If you fail to arrive or cancel the reservation, no refund will be given.

7 yaş altı çocukları uyku kabini (Kep) alanlarımıza kabul edemiyoruz. Bu şekilde bütün misafirlerimize en yüksek konfor standartlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Eğer 7 yaşın altında çocuğunuz varsa, lütfen Deluxe veya VIP Odalarımız için rezervasyon yapınız.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM KOŞULLARI


WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

    1. TARAFLAR

1.1. Bu Üyelik Sözleşmesi ve Web Sitesi Kullanım Şartları (“Sözleşme”), Kepler Dinlenme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sit. No: 1/1B01 Kâğıthane / İstanbul adresinde bulunan ve www.keplerclub.com alan adına sahip web sitesi (“Site”) üyeleri (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

1.2. Bu Sözleşme kapsamında, Şirket ve Üye tekil olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. Bir kişi, Siteye üye olmaksızın Siteyi kullanırsa, bu Sözleşmede yer alan hükümler Web Sitesi Kullanım Şartları olarak ilgili kullanıcı için uygulanacaktır. Üyelik olmaksızın Siteyi kullanan herhangi bir kişinin, bu Sözleşmenin hükümlerine bağlı olmayı kabul ettiği kabul edilir.

1.4. Üye, buradaki terimleri okuduğunu, anladığını, bağlı olduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder. Site, bu Sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığında Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve bu kullanımdan dolayı Üyeden herhangi bir zarar talep etme hakkına sahip olacaktır.

1.5. Bu Sözleşmenin hükümleri, Üyenin Siteye kaydı ve Site üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak uygulanacaktır.

    2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Şirket, Siteyi işletmekte ve bu kapsamda, Site üzerinden alışveriş yapmak isteyen Üyelere satış yapmaktadır.

2.2. Bu Sözleşmenin konusu, Üyenin Site üyeliği ve Siteyi kullanma koşullarının düzenlenmesidir. Bu Sözleşme kapsamında, Şirkete ait Siteyi kullanan Üye, bu Sözleşmenin Site kullanımıyla birlikte yürürlüğe gireceğinin ve Sözleşmede yer alan hükümlere uygun hareket etmekle yükümlü olduğunun farkındadır.

2.3. Sitede yayınlanan Aydınlatma Beyanı bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

    3. SİTE ÜYELİK KOŞULLARI

3.1. Üye, bu Sözleşmede yer alan kurallar göz önünde bulundurularak Siteye üye olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket, Üyenin Site üyelik koşullarını karşılamadığına veya artık gerekli niteliklere sahip olmadığına ikna olursa, Üyenin Siteyi kullanmasını engelleme veya üyeliğini herhangi bir başka ihbar veya uyarı olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

3.2. Üye, tüketici olduğunu, Siteyi hiçbir şekilde ticari amaçlar için kullanmayacağını ve Siteyi kullanmaya hak kazanmak için sunabileceği her türlü bilgi veya belgenin doğru, güncel ve gerçek durumu yansıttığını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Üye, Şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve bu zararı tazmin edeceğini kabul eder.

3.3. Siteye üyelik ücretsizdir, Üye olmak isteyen kişi, üyelik için verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur ve bu bilgilerin gerektiğinde, şifre unutma gibi yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, söz konusu bilgi veya işlemin niteliğine göre Şirket ve/veya ilgili ödeme hizmet sağlayıcılarının sistemleri ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, Üye ile ilgili ödeme hizmet sağlayıcısı arasında Şirket'ten bağımsız olarak gerçekleştirilir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülemez veya kaydedilmez.

3.5. Üye tarafından Site'ye üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlarıyla girilen bilgiler, özellikle kredi kartlarına ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer Site üyeleri tarafından görülemez.

3.6. Üye, şifresini unutması durumunda, “Üye Girişi” sayfasındaki “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayarak, üyelik hesabına bağlı e-posta adresini girerek, “Gönder” butonuna tıklayarak ve e-posta adresine gönderilen bağlantıyı kullanarak yeni bir şifre oluşturabilir; üye bu iletişimin ve kendi iletişim kanallarının güvenliğinden doğrudan sorumludur.

3.7. Şirket, Üyenin Site üyeliği talebini reddetme, üyelikten çıkarma veya üyeliği askıya alma hakkını saklı tutar.

3.8. Üyelik askıya alındığında veya iptal edildiğinde, önceki üyelik bilgileri veya yeni bilgiler kullanılarak yeni bir üyelik oluşturulamaz.

3.9. Üye, bu Sözleşme kapsamında düzenlenmiş olsun ya da olmasın, Site'de yer alan tüm şart ve koşullara, yürürlükteki mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder; mevzuat gereksinimlerine uymayı taahhüt eder.

    4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Şirket tarafından Site üzerinden satılan ürün ve hizmetler “OLDUĞU GİBİ” sağlanmakta, yani mevcut gerçek ve hukuki durumları çerçevesinde sunulmakta ve ürünler ve hizmetler üzerinde açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir.

4.2. Site'de sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatları ve bulunabilirliği Üye'ye önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Site'de yer alan bilgilerde yanlışlıklar bulunması durumunda, bu yanlışlıklar Şirket tarafından tek taraflı olarak düzeltilir.

4.3. Şirket, herhangi bir önceden haber verme veya uyarı olmaksızın, her zaman Site'yi veya bileşenlerinin herhangi birini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Site'nin Şirket tarafından değiştirilmesi, askıya alınması veya sonlandırılması Şirket için herhangi bir sorumluluk doğurmaz.

4.4. Taraflar arasında bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Tarafları birbirlerinden ürün veya hizmet satın alma konusunda zorunlu kılmaz ve böyle bir taahhüt oluşturmaz.

4.5. Üye, üyelik işlemi sırasında oluşturduğu şifreyi gizli tutmakla ve üçüncü şahıslarla paylaşmamakla yükümlüdür. Bu şifrenin kullanım hakkı sadece Üye'ye aittir. Üye, bu şifrenin üçüncü şahıslarla paylaşılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan sorumludur. Şirket, söz konusu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kayıptan dolayı zararın tazminini Üye'den talep edebilir.

4.6. Site, başka web sitelerine bağlantılar sağladığında, bu sitelerin gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım koşulları tüm kullanımlar ve işlemler için geçerli olacaktır; Şirket, Site üzerinden yapılan reklamlar, afişler ve içerikler yoluyla erişilen diğer sitelerden elde edilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, maddi ve manevi zararlar ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır, ve bu sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik ilkeleri, hizmet kalitesi ve diğer uygulamaları için sorumluluk kabul etmez.

    5. SİPARİŞLER

5.1. Üye, Site üzerinden bir sipariş verdiğinde, bu siparişin alındığına dair bir e-posta alacaktır.

5.2. Şirket, herhangi bir neden göstermeksizin Üye tarafından verilen siparişleri reddetme hakkını saklı tutar. Siparişi reddedilen Üye'ye e-posta ile bildirim yapılacaktır. Reddedilen siparişin satın alma ücreti Üye'den zaten tahsil edilmişse, ücret aynı ödeme yöntemi kullanılarak Üye'ye iade edilecektir.

5.3. Şirket, önceden haber verme zorunluluğuna tabi olmaksızın, kişi başına, hane başına veya sipariş başına izin verilen satın alma sayısını sınırlayabilir veya iptal edebilir. Kısıtlamalar, aynı Üye hesabı tarafından verilen siparişleri, aynı kredi/banka kartlarını kullanarak ve aynı fatura/teslimat adresini kullanarak yapılan siparişleri içerebilir.

    6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Site ve Site'nin tüm bileşenleri üzerindeki, kaynak kodlarını da içeren, işleme, çoğaltma, dağıtım, temsil, sinyal, iletim ve halka ses ve görüntü cihazları aracılığıyla yeniden iletim dahil olmak üzere tüm mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları Şirkete aittir. Site'nin tasarımı, içeriği ve veritabanının oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılımların, Site'de yer alan resimler, metinler, görseller ve dosyalar gibi tüm verilerin keyfi kullanımı, çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, halka ses ve görüntü cihazları aracılığıyla iletimi ve diğer yollarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu Sözleşme kapsamında, Üye'ye sadece Site üzerinden sunulan hizmetlerden keyif almak için kişisel, dünya çapında, ücretsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı verilmiştir. Bu Sözleşmede yer alan hükümler, Üye'ye herhangi bir kısmi veya tam hak, mülkiyet veya menfaat sağlandığı şeklinde yorumlanamaz. Üye, Site'de kullanılan yazılımı herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev işler oluşturamaz veya tersine mühendislik yaparak yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

6.2. Üye, Şirket'e ait bilgilere ve Site üzerinde oluşturulan içeriğe, tüm medya ve dağıtım kanalları (mevcut veya gelecekteki) aracılığıyla kullanım, kopyalama, çoğaltma, işleme, uyarlama, değiştirme, yayımlama, iletim, gösterme, dağıtım, depolama ve yedekleme hakları dahil olmak üzere, dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz bir kullanım hakkı (alt lisans verme hakkıyla birlikte) verir.

6.3. Üye, Şirketin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını veya alan adlarını veya iştiraklerinin herhangi bir şekilde kullanamaz.

    7. GİZLİLİK

7.1. Taraflar, diğer Tarafın geçmiş, mevcut ve gelecekteki ticari faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri, teknik bilgileri ve diğer müşterileri hakkındaki bilgiler ve diğer Taraf tarafından gizli olarak tanımlanan diğer her türlü bilgiyi "Gizli Bilgi" olarak kabul edecek ve bu Gizli Bilgileri diğer Tarafın açık rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayacak ve bu bilgileri bu Sözleşmenin ifası dışında kullanmayacaktır. Üye, Gizli Bilgilerin faydalı olmaktan çıktığı zaman ve en geç bu Sözleşmenin sona erme zamanında, Şirkete ait olan tüm Gizli Bilgileri yok edecektir.

7.2. Taraflar, Gizli Bilgilere ilişkin olarak resmi makamlar tarafından yapılan talepleri, Tarafların yasal yükümlülüklerine aykırı olmadığı sürece yerine getirecektir. Bu tür taleplerin yerine getirilmesi, bu Sözleşmedeki gizlilik yükümlülüklerinin ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

7.3. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder ve veri sahipleri ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından söz konusu mevzuat uyarınca talep edilen tüm bilgi ve belgeleri teslim edeceklerdir. Üye, veri sahiplerinin 6698 sayılı Kanun uyarınca haklarını kullanmaları ve diğer tüm yükümlülükler konusunda Şirketle işbirliği yapacaktır.

7.4. Site üzerinde yayınlanan Aydınlatma Beyanı, veri koruma konusunda Taraflar arasında geçerli olacaktır.

7.5. Bu hüküm, bu Sözleşmeden bağımsızdır ve Sözleşme sona erse bile yürürlükte kalacaktır.

    8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

8.1. Şirketin Site faaliyetlerini sonlandırması, herhangi bir ek bildirim veya beyana gerek olmaksızın bu Sözleşmenin derhal sona ermesine neden olacaktır. Site üzerinden sunulan hizmetlerin kesintiye uğraması, Sözleşmenin sona erdiği anlamına gelmez ve Şirkete herhangi bir sorumluluk yüklemez.

8.2. Şirket, herhangi bir tazminat ödemesi yapmaksızın 1 (bir) hafta önceden haber vererek Sözleşmeyi feshedebilir.

8.3. Taraflardan herhangi birinin gizlilik hükümlerine aykırı hareket etmesi, diğer Tarafın bu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkını verir.

8.4. Üye, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini düzgün bir şekilde veya hiç yerine getirememesi nedeniyle oluşan tüm zararları tazmin edecektir.

8.5. Üye tarafından yapılan herhangi bir iddia veya suçlamaya ilişkin Şirketin sorumluluğu, oluşan zararın tazmin edilmesi ile sınırlı olacak ve Şirketin bu sorumluluk kapsamında ödeyeceği toplam tutar, ihtilaf konusu sipariş için Şirkete ödenen net ücretlerin %100'ünü aşmayacaktır.

8.6. Üye, bu Sözleşmenin yürütülmesi sırasında sunduğu tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve gerçek durumu yansıttığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgi ve belgeler, yukarıda belirtilen özelliklere sahip değilse, Üye, Şirketin uğradığı herhangi bir kaybın tazmininden sorumlu olacaktır.

    9. MÜCBİR SEBEP

9.1. İnsan ve doğal afetler, savaşlar, seferberlikler, yangınlar, grevler ve lokavtlar ve Tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, bu Sözleşmenin onay tarihi itibariyle mevcut olmayan, öngörülemez olan ve kısmen veya tamamen, kalıcı veya geçici olarak Tarafların bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyen diğer olaylar "Mücbir Sebep" olarak kabul edilir.

9.2. Eğer bir Taraf, Mücbir Sebep dolayısıyla bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini 30 günden fazla bir süre yerine getiremiyorsa, diğer Taraf bu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat veya ücret ödeme yükümlülüğü olmaksızın sonlandırma hakkına sahiptir.

9.3. Eğer Taraflar, Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmede gecikirse, Taraflar bu gecikmeden dolayı sorumlu tutulamaz.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Devir: Üye, bu Sözleşme veya bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülükleri, Şirketten önceden yazılı izin almadan herhangi bir şekilde üçüncü parti kurum veya şahıslara devredemez. Şirket, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Üye'ye önceden haber vermek veya Üye'nin onayını almak zorunda kalmadan devredebilir.

10.2. Taraflar Arasındaki İlişki: Bu Sözleşme, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, ajanslık, iş ilişkisi veya güvene dayalı başka bir işlemi hiçbir şekilde teşkil etmez. Bu Sözleşme, hiçbir Tarafa diğer Taraf adına taahhütlerde bulunma veya borçlar üstlenme yetkisi vermez (herhangi bir taahhütte bulunma, herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenme veya bir hak veya güç kullanma dahil).

10.3. İletişim: Site'deki “İletişim” bölümünde yer alan form, bu Sözleşme, politika ve kurallar ve/veya Site içeriği ile ilgili sorular, öneriler ve bildirimler için doldurulmalıdır.

10.4. Geçerlilik: Eğer bu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmü, Tarafların karşılıklı anlaşması veya bir yasal zorunluluk nedeniyle uygulanamaz hale gelirse, Sözleşmenin kalan hükümleri etkili olmaya devam eder. Gerekirse, Taraflar, uygulanamaz hale gelen hükmün yerini alacak yeni bir hüküm hazırlamak üzere karşılıklı anlaşabilir.

10.5. Feragat: Bu Anlaşmada yer alan bir veya daha fazla hakkın kullanılmaması, bu hakların tamamen feragat edildiği anlamına gelmez veya diğer hakların kullanılmaması yükümlülüğü doğurmaz, Taraflar bu feragati yazılı olarak ifade etmedikçe ve bu, diğer Tarafa bu yönde bir hak vermez.

10.6. Anlaşmanın Değiştirilmesi: Bu Anlaşmanın şartları, Şirket tarafından uygun görüldüğü şekilde ve Şirket istediğinde tek taraflı olarak değiştirilebilir. Üyenin bu değişikliklerden sonra Site kullanımına devam etmesi, değiştirilmiş anlaşmanın kabul edildiği anlamına gelir.

10.7. Bildirim Adresi: Yukarıda bahsedilenlere ilişkin her türlü bildirim, uyarı veya onay ve itirazlar, telegraf, faks, karşılıklı olarak kabul edilen e-posta adresleri veya noter aracılığıyla yapılacaktır (mevzuata göre belirli bir şekilde yapılması gereken bildirimler hariç). Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa bildirmediği sürece, bu Anlaşmada belirtilen adrese yapılan bildirimler, yasal olarak geçerli bildirimlerle aynı sonuçları doğurur.

10.8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkemeler: Bu Anlaşma Türk hukukuna tabidir ve Taraflar arasında, performans, yorum, ihlal, feshi veya bu Anlaşmanın geçerliliği ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.9. Delil Sözleşmesi: Taraflar, bu Anlaşmadan kaynaklanabilecek herhangi bir ihtilaf durumunda, Şirketin kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, elektronik yazışmalar, ticari kayıtlar, defter kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve maddi delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.10. Yürürlük: Elektronik olarak akdedilen bu Anlaşma, Üye'nin Site'yi kullanmaya başladığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Değerli Misafirimiz,
Kepler Dinlenme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Kepler”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte[1] ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda bu Aydınlatma Bildirimi ile kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
1.       Hangi Verilerinizi İşliyoruz?
www.keplerclub.com adresli internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştireceğiniz kayıt işlemi ve/veya satın alma işlemleri kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:
A.     Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız / pasaport numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz;
B.     İletişim Bilgileri: Telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
C.     Müşteri/Üye İşlem Bilgileri: Satın alınan hizmetler, satış tutarı, işlem tarihi ve zamanı, konaklama bilgisi (giriş ve çıkış tarih ve saati) gibi işlem bilgileri;
D.     Uçuş Bilgileri: Uçuş bileti bilgileri;
E.   İnternet Erişim Bilgileri: Kullandığınız cihaza ilişkin IP bilgileri, ziyaret ettiğiniz web-sitelerine ilişkin bilgiler  (Bu bilgiler yalnızca Kepler tarafından sağlanan Wi-Fi erişiminden faydalanmanız durumunda işlenecektir.)
(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)
2.      Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
a.       Rezervasyon süreçleri de dahil olmak üzere Kepler ile aranızda kurulan sözleşmesel ilişkinin gereği olan işlem ve faaliyetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi
b.      Sözleşmesel ilişki kapsamında doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
c.       Mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bu kapsamında ilgili kurumlara gerekli yasal bildirimlerin yapılması
d.      Rezervasyonunuza ilişkin konularda (ödeme, iptal, ücret iadesi gibi) sizlerle iletişime geçilmesi
e.       Sözleşmesel ilişki kapsamında ödemelerin takibi, fatura kesilmesi gibi mali işlemlerin yerine getirilmesi
f.        Elektronik veya fiziki ortamda kurulan sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan tüm gerekli kayıt ve belgelerin düzenlemesi
g.      Kepler’in şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
h.      Hizmetlerimiz hakkında misafirlerimizin değerlendirme, geri bildirim ve şikayet süreçleri ile müşteri memnuniyeti çalışmalarını yürütülmesi
i.         Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve pazar araştırması ve analizi yapılması ve bu kapsamda ticari politikaların belirlenmesi
j.         Kepler bünyesinde mali ve hukuki denetim gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde hukuki iş ve süreçleri yerine getirilmesi
k.       İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplanması
l.         İşlenen verilerin güncel ve doğru olduğunu sağlamak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
3.      Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?
Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Bildirimi’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak, gerçekleştireceğiniz rezervasyon veya satın alma işlemleri kapsamında internet sitemiz, mobil aplikasyon, tesisimizdeki kiosk cihazı, telefon ve e-posta aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.
Kepler, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ikincil düzenlemeler başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranacaktır. Yukarıda belirtilenlere ek olarak Kişisel Verilerinizin işlenmesi gerekmesi halinde ilgili işleme süreçleri KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde de belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenecek olup bu durumda tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
4.      Kişisel Verilerinizi Kime Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Kişisel Verileriniz;
a.       Hizmetlerimizi yürütülebilmemiz ve geliştirilebilmemiz, altyapı ve güvenlik süreçlerimizi geliştirilebilmemiz amacıyla hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve ifa yardımcılarımızla,
b.      Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yargı organları, kolluk kuvvetleri, diğer yasal merciler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla,
c.       İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz ve olası bir uyuşmazlık sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla hukuk danışmanlarımız, denetçiler, vergi danışmanları ve bu alanlarda hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler, yargı organları, icra daireleri ve hakem heyetleriyle,
d.      Şirket faaliyetlerinin düzgün şekilde yürütülmesi kapsamında finansal kayıtların usulüne uygun tutulması, bilişim teknolojileri, pazarlama, denetim gibi alanlarda danışmanlık ve denetim gibi hizmetlerin alınması amacıyla, Kepler’in bu konulara ilişkin çalıştığı iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla,
KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır. [Ödeme için kullandığınız kredi kartı bilgileriniz, Kepler tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka veya elektronik ödeme kuruluşu gibi hizmet sağlayan üçüncü kişilere aktarılmaktadır.]
Yukarıda sayılı haller dışında Kişisel Verilerinizin üçüncü bir kişiyle paylaşılması gerekmesi halinde, bu duruma ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getireceğiz.
5.      KVKK Tahtında Hangi Haklara Sahipsiniz?
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:
a.       Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.      Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.       Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.      Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.       Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.        KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme[2],
g.      e. ve f. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.         Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
6.      Haklarınızı Kepler’e Nasıl İletebilirsiniz?
Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, talebinizin ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte 19 Mayıs Mahallesi, Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak, No:3  Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezine elden teslim edebilir ya da keplerdinlenmehizmetleri@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imzayla veya mobil imza ile imzalı şekilde, Kepler’e iletebilirsiniz.
İşbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında düzenlenen veri işleme süreçlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, değişiklikler en kısa süre içerisinde Aydınlatma Bildirimine yansıtılacak olup, metnin güncel halini her zaman internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.
Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.
Kepler Dinlenme Hizmetleri Anonim Şirketi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Kişisel verilerin işlenmesi KVKK kapsamında kişisel veriler üzerinde, toplama, kayıt, depolama, saklama, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, geri alınabilir kılma, sınıflandırma veya bunların kullanımının önlenmesi gibi kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle veya sürecin herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması şartıyla otomatik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen herhangi bir işlem olarak tanımlanmıştır.
[2] Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması ve/veya ilgili veriye ilişkin belirlenen saklama sürelerinin dolmuş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme/yok etme talebiniz yerine getirilemeyecektir.